Del 2

Modeindustrin är utan tveklöst världens största resurskrävande bransch men även den som är mest förorenad. Detta konstaterar europeiska miljömyndigheten EEA i Environmental Indicator report året 2014.

Miljöpåverkan är i högsta hugg kopplat till val av fibrer, men även hur det används vid produktion och avfallshantering. Den allra största miljöboven går till produktionsledet. Anledningen till detta är på grund av att massiva mängder råvaror, vatten, energi och kemikalier används.

För att framställa ett kilo textil krävs det

För att framställa ett kilo textil krävs det, omkring 7000-29 000 liter vatten varierande på fiber och produktionsmetod. Problemet i detta fall är att textilproduktionen till största del utvinns i länder där det råder vattenbrist.

Kemikalier blir använda i alla delar av textiltillverkning: vid odling, färgning och beredning av textilier och kan orsaka utsläpp av kemikalier till luft och vatten. De drabbade blir produktionsländerna.

Guldkant – (Superdry är REACH certifierat giftfri) 

En standard svensk konsumerar cirka 14 kilo textil vid ett årsskifte. Redan vid år 2000 hade förbrukningen stigit med 3,5 kilo hänvisar nyare statistik från SMED. Konsumtionen som stiger medföljer fler miljö- och hälsoproblem. De faktiska miljökostnaderna är inte inräknade i priserna på textilen och arbetskraften. Arbetskraften är billig eftersom produktionen sker i fattigare länder. Vilket leder till att tillgången på billiga textilier blir högre. 

Följden som skapas blir hög konsumtion och lägre initiativ att återanvända och återvinna. Vilket är väldigt negativt! Klädesplagg produceras som inte har lång levnadstid eller ännu värre,slängs fast de är hela. Detta innebär att resurser används i snabbt tempo och utsläppen blir onödigt höga. 

Via en förlängning av den aktiva livslängden på textilierna minskar miljöpåverkan. Forskningsprogrammet Mistra Future Fashion konstaterar att om textilier brukas tre gånger så mycket längre idag minskar den totala miljöpåverkan av produktionen med upp till 70 procent. Det är detta som gör superdry till ett bra företag, varans livslängd är lång. 

Det är inget direkt nytt snack att individer i vårt samhälle har överkonsumtion som vana. Därav är det ett bra Initiativ från Zara Larssons sida att samarbeta med ett märke som producerar ”tåliga” produkter. 

Lovisa Svensson

Mitt namn är Lovisa Svensson (19 år) och jag är tjejen som alltid haft en passion för skrift. Att vara kreativ, men också social i mitt arbete skulle jag nog vilja påstå alltid varit en dröm för mig. Därav växte mitt intresse för sociala medier under tonåren. Idag förutom att skriva texter för Flighton AB på internet så arbetar jag med min egna Youtube kanal Defera. Där mitt intresse för filmskapande enbart för varje dag växer sig starkare.