SÄG HEJ TILL BOSSE, HAN ÄR EN NINJA SOM VISSLAR PÅ SISTA VERSEN